Risikostyring

Risiko finner man overalt og innen mange ulike områder. Trolig har du og jeg helt forskjellige definisjoner på hva vi forbinder med risiko.
Derfor vil vi bidra til at din bedrift og/eller du som privatperson får en helhetlig løsning med hensyn på Risikostyring. 

Ved å håndtere risiko i sin helhet kan faren for uønsket utfall reduseres, kontrolleres eller elimineres. Å håndtere risiko i sin helhet vil si å håndtere mange ulike områder som f.eks.:

 • Økonomi/Finans/Forsikring/Investering
 • Strategisk markedsføring
 • Strategisk ledelse
 • Etikk
 • TQM (Total Quality Management)
 • Politisk risiko
 • Sosial/kultur risiko
 • Menneskelige ressurser
 • HMS
 • IT/Teknologisk risiko
 • Brann
 • Sikkerhet
 • Natur (jordskjelv, flodbølger etc)
 • Kvalitetssikring
 • m.m.

Haugaland Sjø AS vil med sin kompetanse, og sammen med samarbeidspartnere og kompetansemiljøer, bidra til at den marine næring, bedrifter og privatpersoner får den nødvendige oppfølging som kreves innen Risikostyring.   
Helhetlig løsning gjør at du som privatperson eller bedrift kan ligge ett skritt foran

Les mer om Risikostyring
her.