- din forsikringsmegler på Haugalandet

Forsikringmegling

Vi er den første forsikringsmegleren etablert med kontor på Haugalandet.

Som forsikringsmegler representerer vi først og fremst kunden/oppdragsgiver og tilbyr objektiv rådgivning, risikovurdering og administrasjon av forsikringer. Som forsikringsmegler er Haugaland Sjø AS nøytral og uavhengig i forhold til forsikringsselskapene.

Vi finner den best tilpassede forsikringsløsning til lavest mulig pris.

Vi hjelper våre kunder med kartlegging av risikobildet og alt som trengs for å kunne gi tilbud, samt at vi utarbeider en enhetlig grunnlagsdokumentasjon til forsikringsselskapene. På denne måten sparer vi kunden for mye arbeid.

Kort oppsummert kan vi bidra til at du som kunde får lavere premie og bedre dekning på forsikringen på flere ulike måter:

  • Innhenting av konkurrerende tilbud
  • Uavhengig og bedre analyse forsikringstagers forsikringsbehov
  • Profesjonell forhandling mot forsikringsgiver
  • Bedre oppfølgning av endringer i forsikringstagerens behov
  • Yte bistand ved skadeoppgjør

De viktigste grunnene for bruk av megler:

  • Sparer tid og ressurser når megler tar seg av administrasjon av forsikringer
  • Ønsker ikke å bygge opp intern kompetanse
  • Megler kjenner markedet og er oppdatert
  • Megler er nøytral i forhold til forsikringsselskapene
  • Åpner tilgang til et internasjonalt forsikringsmarked

Forsikringsmegling er lovregulert gjennom forskrift om forsikringsmegling. Av forskriften fremgår det at megling av direkte forsikring i Norge bare kan skje gjennom forsikringsmeglerforetak registrert hos Kredittilsynet. Kredittilsynet har register over meglerforetak som opererer i Norge.

Forskjellen på en forsikringsmegler og en forsikringsagent, er at megleren opptrer på vegne av sin kunde, mens agenten opptrer på vegne av sitt forsikringsselskap.