Bedrift

Aktuelt

Vi setter opp en helhetlig løsning for bedrifter, slik at unødvendige kostnader unngås og samtidig påser at bedriften har gode løsninger til enhver tid. Vi legger til rette for at bedriften skal ligge ett skritt foran. Flere samarbeidspartnere og tverrfaglige kompetansemiljøer og god risikostyring gjør at vi finner de løsningene som passer best. Aktuelle områder er:

Spørsmål og svar om OTP

Sykepenger for selvstendig næringsdrivende

Billigere sykeforsikring for selvst.næringsdrivende

Hvilke forsikringer bør bedriften ha?

Hva koster firmabilen deg?

Firmabil eller privateiet bil?  • Skadeforsikring
  • Personalforsikring
          - yrkesskade, gruppeliv, yrkesreise, helse, 
             sykelønn, kritisk sykdom, m.m.
  • Pensjon
          - ytelsesbasert, innskuddsbasert, livrente, IPA, 
            fondssparing, sparing med sikring, livkonto, 
            unit link, uførepensjon m.m.