- din forsikringsmegler på Haugalandet

Marine dekninger

Forsikringen skal dekke de økonomiske konsekvensene av hendelser som er utenfor reders kontroll og som skjer plutselig og uforutsett. Vi innhenter tilbud i inn- og utland og syr sammen den beste dekning for rederen.

I Norge dekkes forsikringene for fartøy over 15 meter på vilkårene i Norsk Sjøforsikringsplan av 1996 (Planen), versjon 2003.

Fartøy under 15 meter forsikres på egne vilkår som er tilpasset Forsikringsavtaleloven av 1989 (FAL).


For fiskefartøy er det spesielle vilkår i Planens kap. 17.

Norske registrerte forsikringsmeglerforetak

De ulike dekningene kan være:

  • Kasko
  • Kaskointeresse
  • Fraktintersse
  • Ansvar / P&I
  • Tidstap / Loss of Hire
  • Krig
  • Fangst og utstyrsforsikring
  • Panthaverinteresseforsikring
  • Mannskapsforsikring (Pakke)

Ved å klikke
her forklares de aktuelle dekningene.