Villa, innbo

Fullt navn

Personnr

Bil, moped

Adresse

Postnr

Poststed

Campingvogn, tilhenger

Tlf

Mobil

E-post

Hytteforsikring

Reise

Hytteforsikring

Verdigjenstand

Husdyr (katt, hund)

Forsikringssted

Ulykkesforsikring

Postnr

Hageanlegg utover 15.000

Båt, robåt, seilbåt, seilbrett

Offentlig påbud utover 65.000

Type

Barneforsikring

Bygningsmåte

Utleieforhold

Kunstnerisk utsmykning

Forsikrkform

Tidligere oppsagt?

Byggemåte

Hovedstoppekran

Flere røykvarslere

Byggeår

Skader siste 3 år

Bruttoareal kvm

Fors.sum innbo

Brannslukningsapparat

Alarm

Brannslange

Tilsynsavtale

FG-låser

Bomvei

Tilleggsbygning1:

Egenandel

Bruttoareal till.bygn. kvm

Faktureringsmåte

Byggeår

Avstand vei > 1 km

Tilleggsbygning2:

Avstand hav > 1 km

Bruttoareal till.bygn. kvm

Eierskap

Byggeår

Matvarer utover 7.000